יום שלישי, 11 באוגוסט 2009

יום רביעי, 13 במאי 2009

יום רביעי, 15 באפריל 2009

יום ראשון, 15 בפברואר 2009

יום ראשון, 1 בפברואר 2009

מקור התוכניות:

תוכניתו הידנית של יזהר הירשפלד שפורסמה ב"קדמוניות 125", תכוניות הכנסייה הצפונית והדרומית- מאיור על פי משלחת קולט שהתפרסם בחוברת "שבטה" של דר' ארתור סג"ל, - שנסרקו, תוקנו ושאליהם נוסף קובץ טופוגרפיה, שניהם עובדו לידי מודל תלת מימדי (בשער), שממנו הופקו התוכניות והחתכים המוצגים.

- כל המחקר הנוגע לתוכניות הנ"ל מקורי.

יום שבת, 10 בינואר 2009